DEMO na MT5 REAL ZALOGUJ SIĘ UKRYJ

WPŁATY

Transfer środków na konto Tradingowe wymaga wykonania międzynarodowego przelewu do USA (wire transfer). Wpłaty można dokonać w różnych walutach, niestety rachunki w walucie PLN nie są prowadzone przez AMP Futures. Zalecamy wpłatę w USD lub EUR. Większość instrumentów jest kwotowana w tych walutach. Inne akceptowane waluty to: GBP, CHF, CAD, AUD, HKD, JPY, NZD, SGD.

Przelew z Polski jest realizowany najczęściej w ciągu 3 dni roboczych. Wykonując przelew w poniedziałek przed południem, należy oczekiwać zaksięgowania środków w AMP Futures w środę po południu. Wykonanie przelewu z Polski po południu może spowodować wydłużenie terminu zaksięgowania środków o 1 dzień z uwagi na różne strefy czsowe pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi.


WYPŁATY

Wypłaty są realizowane w podobnym tempie. transfer środków z USA trwa ok 3-4 dni.


DANE DO WPŁAT

Dane które są niezbędne do wykonania przelewu znajdują się w „pokoju inwestora”. Jest on dostępny po założeniu rachunku inwestycyjnego.


KOSZTY TRANSFERU ŚRODKÓW

Pomijając koszty przelewu pobierane przez Bank w Polsce, inwestor dodatkowo jest obciążany kosztem opłaty z tytułu SWIFT za przelew z EU do USA. Kwota 20 USD jest pobierana przez Bank rozliczający przelew po stronie USA (nie przez brokera – AMP Futures). Za wykonanie przelewu (wire transfer)z USA do Polski AMP Futures pobiera prowizję w kwocie 30 USD.

Przykład: koszt przelewu do USA dla kwoty 2600 USD z mBank. Przelew środków z rachunku prowadzonego w USD. Obciążenie kosztów przelewu zostało przekierowane na rachunek prowadzony w PLN. 38,74 PLN + 20 USD koszt SWIFT. Łącznie ok. 120PLN.

Kwota zaksięgowana u brokera 2580.00 USD

DIMS