DEMO na MT5 REAL ZALOGUJ SIĘ UKRYJ

Wstępują różne rodzaje kosztów, najłatwiej jest je podzielić ze względu na:

  • Koszty transakcyjne,
  • Koszty związane z dostępem do giełdy,
  • Koszty związane z dostępem do giełdy,
  • Koszty transferu środków do i z USA,
  • Koszty nadzwyczajne

Koszty Transakcyjne

Są to środki pobierane przez AMP za realizację zlecenie klienta na rynku. Część tej kwoty (większa) trafia do giełdy na której jest notowany dany instrument. W najgorszym przypadku prowizja ta wynosi 3.72 USD w jedną stronę. Drożej być nie może. Średnio należy jednak przyjąć ok 2.50-2.70 USD.

Dodatkowo do kosztów transakcyjnych należy zaliczyć dostęp do danych (notowań). Wśród płatnych danych występują dane CQG oraz Rytmic. Zależnie od dostawcy danych odpowiednio do każdej transakcji jest doliczana kwota 0.10 USD lub 0.25 (per side czyli w jedna stronę).

Dodatkowo wśród kosztów transakcyjnych może się pojawić koszt związany z dzierżawą platformy. Niektóre firmy software-owe preferują taki model w którym platformy nie trzeba kupować a jedynie się ją podnajmuje. Wówczas każdorazowo podczas zawierania transakcji jest doliczana niewielka kwota, np. 0.10-0.25 USD (per side).


Koszty związane z dostępem do giełdy

Aby móc handlować na niektórych giełdach nie tylko trzeba mieć odpowiednie środki ale także należy dokonać opłaty za „wstęp na giełdę”. EUREX – 15.00 €, SGX – 68.00 USD, Osaka – Japan (JPX) 29.00 USD. Jeśli ktoś jest chętny otrzymać dodatkową subskrypcję danych Down Jones Indices – 5.00 USD, S&P 500 – 7.00 USD, NASDAQI – 5.00 USD. Kwoty te będą pobierane raz w miesiącu z konta klienta.

Przed rozpoczęciem handlu na danym instrumencie trzeba sprawdzić na której giełdzie jest on notowany. Każda z giełd wymaga opłaty “za wstęp”. Kwoty te wynoszą od kilku do kilkudziesięciu dolarów i będą pobierane raz w miesiącu z rachunku inwestycyjnego. Na przykład miesięczny dostęp do EUREX-u – 15.00 €, SGX – 68.00 USD, Osaka – Japan (JPX) 29.00 USD a ICE-UK Exchange to już 117.00 USD

Jeśli ktoś jest chętny otrzymać dodatkową subskrypcję danych indeksów cash-owych (Cash Index Data, notowanych w godzinach sesji USA, bez sesji azjatyckiej i EU) Down Jones Indices – 6.00 USD, S&P 500 – 9.00 USD, NASDAQ Indexes – 8.00 USD. Kwoty te także będą pobierane raz w miesiącu z konta klienta.


Koszt transferu środków

Ten podpunkt jest opisany szerzej tutaj. Należy przyjąć że transfer środków z USA to ok 30.00 USD (bez względu na rozmiar/wielkość przelewu) a koszt przelewu z Polski to 20.00 USD + koszty jakimi obciąży nas rodzimy bank.


Koszty nadzwyczajne

Koszty związane z zakupem odpowiedniego oprogramowania, licencji do wskaźników czy też innych narzędzi inwestycyjnych. W tej kwestii sky is the limit nie mniej są to wartości rzędu 500.00 - 1500.00 USD za platformę. Koszty wskaźników to indywidulna cena programisty czy ich autora.

Należy pamiętać, że na niektóre platformy można bez problemu pisać ®różne wskaźniki jak na platformę MetaTrader 4.

DIMS